διέλευσις
Πολυχώρος Πολιτισμού
Ο πολυχώρος πολιτισμού "διέλευσις" φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις καλλιτεχνών, μουσικές παραστάσεις, αλλά και φιλανθρωπικές δραστηριότητες, προσπαθώντας να βοηθήσει στην βελτίωση της Pοιότητας ζωής μας. Για τον πολυχώρο έχω αναλάβει το λογότυπο και μια σειρά επικοινωνιακών μέσων όπως αφίσες, προσκλήσεις κτλ., δείγμα το οπίων μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Dieleusis is a multicultural center, where theatrical plays, artιsts' exhibitions, musical performances and also charitable actions take place, in order to raise the Quality of our lives. For this center I have commitioned to design oits logo and a number of communication media like posters, invitations etc, sample of which can be found below:
Back to Top