Σχεδιασμός καταλόγων για τις προσωπικές εκθέσεις των ζωγράφων Ελιάννας Προκοπίου και Παναγιώτη Τούντα που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2015 στην Γκαλερί 7 στην Αθήνα και τον Ιούλιο του 2014 στο Μουσείο της Ύδρας στην Ύδρα, αντίστοιχα.
 
-
 
Designing the catalogues for the personal exhibitions of Elianna Prokopiou and Panagiotis Tountas, which took place on October 2015 at Gallery 7 in Athens and on July 2014 at the Museum of Hydra in Hydra, repsectively.
 
Περισσότερα για την ζωγράφο Ελιάννα Προκοπίου μπορείτε να βρείτε εδώ / You can find more information on Elianna's Prokopiou work here:
https://www.facebook.com/EliannaProkopiouArt?fref=ts
Back to Top